Eigenaar- en gebruikersbelasting OZB

Voor onroerende-zaakbelasting (OZB) geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde. Wie op 1 januari van het belastingjaar de eigenaar is, wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het kadaster. 

Voor wie is de OZB?

OZB voor eigenaren

U betaalt OZB als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar bent geregistreerd bij het Kadaster als eigenaar van een woning of niet-woning (bijvoorbeeld garage, bedrijfsgebouw, winkel, fabriek of bouwterrein).

OZB voor gebruikers niet-woning

U moet gebruikersbelasting betalen als u op 1 januari huurder of gebruiker was van een bedrijfspand, een garage of een box.

Huurders van woningen betalen geen gebruikersbelasting OZB.

OZB voor gecombineerde woon- en bedrijfspanden

Bestaat een pand uit een woonruimte en een bedrijfsruimte (bijvoorbeeld een boerderij, woon/winkelpand of tuinbouwbedrijf), dan wordt voor het totale pand (woon- en bedrijfsruimte) de OZB voor eigenaren opgelegd. Voor de berekening van de OZB 'gebruik niet-woning' worden uit de WOZ-waarde de woondelen gehaald zodat er een waarde ontstaat die betrekking heeft op het bedrijfsgedeelte. Over deze waarde wordt de OZB 'gebruik niet-woningen' berekend.

Dubbel OZB betalen

Bent u eigenaar én de gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer OZB: de OZB voor eigenaren en die voor gebruikers.

Verhuizing

Als u verhuist, betaalt u de aanslag voor uw oude woning of object. Voor uw nieuwe woning/object hoeft u dan geen OZB te betalen. De bedragen worden met elkaar verrekend bij de notaris. Dit geldt ook voor bedrijfspanden.

Waardepeildatum

1 januari van het voorgaande kalenderjaar geldt als waardepeildatum voor het hele jaar.

Met welke recht betaalt u ook belasting

Naast het recht van eigendom is er nog een aantal rechten, dat in het kadaster wordt vermeld. Als u een recht heeft dat in het onderstaande rijtje voorkomt dan bent u belastingplichtig voor de OZB-eigenarenbelasting:

  • recht van gebruik en bewoning
  • vruchtgebruik
  • recht van opstal
  • recht van erfpacht.

Vragen over de OZB?

Belt u dan met 14 0172.