Eigenaar- en gebruikersbelasting OZB

Voor onroerende-zaakbelasting (OZB) geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde

Voor wie is de OZB?

OZB voor eigenaren

U betaalt OZB als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar bent van een woning of bedrijfspand (niet-woning), bijvoorbeeld een garage, winkel, fabriek of bouwterrein. Wie op 1 januari van het belastingjaar de eigenaar is, wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het Kadaster. 

OZB voor gebruikers niet-woning

U moet gebruikersbelasting betalen als u op 1 januari huurder of gebruiker was van een bedrijfspand, een garage of een box.

Huurders of gebruikers van woningen betalen geen gebruikersbelasting OZB.

OZB voor gecombineerde woon- en bedrijfspanden

  • Bestaat een pand uit een woonruimte en een bedrijfsruimte (bijvoorbeeld een boerderij, woon/winkelpand of tuinbouwbedrijf), dan wordt voor het totale pand (woon- en bedrijfsruimte) de OZB voor eigenaren opgelegd. 
  • Voor de berekening van de OZB 'gebruik niet-woning' worden uit de WOZ-waarde de woondelen gehaald, zodat er een waarde ontstaat voor het bedrijfsgedeelte. Over deze waarde wordt de OZB 'gebruik niet-woningen' berekend.

Dubbel OZB betalen

Bent u eigenaar én de gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer OZB: de OZB voor eigenaren en die voor gebruikers.

Verhuizing

Als u verhuist in de loop van het jaar, dan betaalt u de aanslag OZB voor uw oude woning of bedrijfspand. Voor uw nieuwe woning of bedrijfspand hoeft u dan geen OZB te betalen. De bedragen worden met elkaar verrekend bij de notaris.

Waardepeildatum

1 januari van het voorgaande kalenderjaar geldt als waardepeildatum voor het hele jaar.

Met welke recht betaalt u ook belasting

Naast het recht van eigendom is er nog een aantal rechten, dat in het kadaster wordt vermeld. Als u een recht heeft dat in het onderstaande rijtje voorkomt dan bent u belastingplichtig voor de OZB-eigenarenbelasting:

  • recht van gebruik en bewoning
  • vruchtgebruik
  • recht van opstal
  • recht van erfpacht

Vragen over de OZB?

Heeft u een vraag over uw OZB? Stuur dan een e-mail naar belastingen@alphenaandenrijn.nl of bel op werkdagen met ons via 14 0172 op werkdagen.