Ereburgerschap

Het ereburgerschap wordt bij hoge uitzondering uitgereikt. Personen die zich in grote mate hebben ingezet voor de gemeente Alphen aan den Rijn en/of haar inwoners, komen in aanmerking voor het ereburgerschap. Zowel inwoners als niet-inwoners kunnen de onderscheiding ontvangen.

Voorwaarden

  • de voorgedragen persoon heeft zich in grote mate ingezet voor de gemeente en of haar inwoners
  • de voorgedragen persoon hoeft niet in de gemeente te wonen

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • beschrijf de werkzaamheden van deze persoon
  • reden waarom deze persoon het ereburgerschap verdient
  • gegevens voorgedragen persoon

U logt in met DigiD of e-Herkenning.

Voordracht Ereburgerschap indienen »

U kunt bij de gemeente iemand voordragen voor een ereburgerschap. De gemeenteraad neemt het besluit tot toekennen van het ereburgerschap.