Erepenning

De erepenning is een blijk van grote waardering. Deze wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een bijzondere inspanning hebben verricht voor de Alphense gemeenschap. De erepenning kan worden toegekend aan zowel inwoners als niet-inwoners, en organisaties.

Kent u iemand of weet u zo’n organisatie? Dan kunt u deze persoon of organisatie voordragen.

Voorwaarden

  • er is een langdurig uitzonderlijke inspanningen verricht voor de Alphense gemeenschap, of
  • een bijzondere inspanningen verricht voor de Alphense gemeenschap gedurende korte tijd, of
  • een bijzondere prestatie verricht op bijvoorbeeld sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk gebied
  • de voorgedragen persoon of organisatie hoeft niet in Alphen aan den Rijn te wonen

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • beschrijf de werkzaamheden van deze persoon of organisatie
  • reden waarom deze persoon/organisatie de erepenning verdient
  • gegevens persoon of organisatie

U logt in met DigiD of e-Herkenning.

Voordracht Erepenning indienen »

De erepenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.