Jeugdlintje

Jonge inwoners die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Zij  kunnen een onderscheiding krijgen: het Alphens jeugdlintje.

Het jeugdlintje wordt toegekend voor een eenmalige bijzondere prestatie, maar ook voor langdurige hulp of inzet. Bijvoorbeeld een bijzondere sportprestatie of langdurig boodschappen doen voor iemand in de buurt.

Het jeugdlintje is er voor 3 leeftijdsgroepen:

 • 4 tot en met 12 jaar
 • 13 tot en met 17 jaar
 • 18 tot en met 21 jaar

Nog geen 18 jaar

Wilt u iemand aanmelden die nog geen 18 jaar is? Dan moeten de ouders/verzorgers op de hoogte zijn en akkoord gaan door toestemming geven via een begeleidend schrijven. De kandidaat is van onbesproken gedrag en dit wordt schriftelijk verklaard door de schoolleiding of organisatie.

Ben je zelf jonger dan 18 jaar en wil je iemand voordragen? Neem dan contact op via 14 0172.

Iemand voordragen 

Kent u iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor anderen of de samenleving? Dan kunt u tot en met 15 oktober iemand uit de gemeente voordragen voor het jeugdlintje.

De jeugdlintjes worden ieder jaar rond 20 november, Internationale Kinderrechten dag, uitgereikt door de burgemeester.

 • U kunt alleen iemand voordragen bij de gemeente waarin die persoon woont.
 • U kunt geen jeugdlintje voor uzelf aanvragen.
 • U bent geen ouder, voogd of wettelijk toezichthouder van de kandidaat.
 • Ouders/verzorgers zijn akkoord met de aanvraag bij een minderjarige kandidaat.
 • De kandidaat is van onbesproken gedrag.
 • Minimaal 2 instanties of personen ondersteunen de aanvraag. Hiervan is tenminste één persoon meerderjarig en tenminste één persoon geen eerstelijns familielid.

 • Het jeugdlintje wordt maar 1 keer uitgereikt voor een prestatie.
 • Heeft de prestatie een andere onderscheiding ontvangen dan kunt u geen jeugdlintje aanvragen.

Vermeld op uw aanvraag:

 • Gegevens van persoon die u voordraagt.
 • Relatie tot de kandidaat.
 • Beschrijving van de activiteiten.
 • Wie de voordracht mee ondersteunt.

Stuur deze bijlage(n) mee:

 • Ondersteunende brief van 2 instanties of personen.
 • Schriftelijk verklaring van onbesproken gedrag door schoolleiding of organisatie.
 • Brief waarin de ouders/verzorgers toestemming geven (bij minderjarige kandidaat).
 • Foto van de kandidaat (niet verplicht).

U logt in met DigiD.

Jeugdlintje aanvragen »

U ontvangt binnen 2 weken een reactie.