Auditcommissie

De auditcommissie is een adviescommissie van de raad. De commissie bestaat uit 6 raadsleden en wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris, de manager afdeling Financiën, de griffier en de concerncontroller. De leden van de auditcommissie zijn benoemd voor de periode juni 2018  tot en met maart 2022. De vergaderingen van de auditcommissie zijn besloten maar de verslagen en adviezen zijn (meestal) wel openbaar.

Samenstelling Auditcommissie

 • de heer Ernst-Jan Straver (PvdA), voorzitter
 • mevrouw Elise Veth-Braat (VVD), lid
 • de heer Pieter Jan Morssink (D66), lid
 • de heer van Jeroen van Gool (CDA), lid
 • de heer Michel du Chatinier (CU), lid
 • de heer Max van Lent (GroenLinks), lid
 • de heer Hans Goedegebuure (SGP), lid
 • de heer Aat van Putten, secretaris
 • mevrouw Hanneke Timmerman (griffier), adviseur

De taken van de commissie zijn:

 • voorbereiden, selecteren en adviseren over de benoeming van een accountant
 • directe aanspreekpunt zijn voor de accountant
 • toezicht houden op de kwaliteit van de financiële rapportages
 • adviseren van de raad over financiële rapportages en financiële verordeningen
 • overleggen met het college over actuele financiële thema's (riskmanagement, weerstandsvermogen, e.d.)

Zie ook de Verordening Auditcommissie Alphen aan den Rijn (Overheid.nl).

Heeft u vragen over deze commissie? Neemt u dan contact op met de griffie.