Raadscommissies

Om zo goed mogelijk besluiten te kunnen nemen, laat de gemeenteraad zich adviseren door een aantal commissies.

De gemeenteraad wordt voorbereid door 3 raadscommissies:

Naast deze raadscommissies zijn er 4 onafhankelijke commissies. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad. Heeft u vragen over een van de 4 (raads)commissies? Neem dan contact op met de griffie. 

De Commissie bezwaarschriften adviseert de burgemeester, wethouders of de gemeenteraad over uw bezwaarschrift. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij bekijken of de gemeente een goed besluit heeft genomen. Met de commissie bezwaarschriften kunt u zelf contact opnemen.