Commissie Bodemsanering

De Commissie Bodemsanering heeft de taak om de raad te betrekken bij de nazorg van de Coupépolder en het NAF-terrein. 

De commissie is op 15 april 2014 gestart met de werkzaamheden zoals vastgelegd in de Verordening op de raadscommissie Bodemsanering (Overheid.nl). De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

Samenstelling Commissie Bodemsanering

  • mevrouw Caroline Blom-de Ruiter (CU), voorzitter
  • de heer Albert Bremer (PvdA), lid
  • de heer Ronald van de Stouwe (RGL), lid
  • Mevrouw Kirsti van Dam (D66), lid
  • de heer Hans Goedegebuure (SGP), lid
  • de heer Gé Kapteijn (GL), lid
  • de heer Floris Out (CDA), lid
  • de heer Maurice Piëtte (VVD), lid
  • de heer Peter Stienstra (FvD), lid

Heeft u vragen over deze commissie? Neemt u dan contact op met de griffie.