Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur.

Wat doet de rekenkamer

De Rekenkamer doet onderzoek voor de gemeenteraad en de inwoners van Alphen aan den Rijn naar de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid. De Rekenkamer bestaat uit 4 leden en 1 voorzitter. Ze wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van de griffie. De Rekenkamer is onafhankelijk. In de gemeentewet staat dat zij verplicht is.

De Rekenkamer bepaalt zelfstandig wat zij onderzoekt en hoe dat onderzoek wordt ingericht. De keuze van de onderzoeken overlegt de Rekenkamer met de raad. De Rekenkamer werkt niet openbaar. Zie ook de verordening Rekenkamer Alphen aan den Rijn

Wie zit er in de Rekenkamer

De Rekenkamer Alphen aan den Rijn bestaat uit 1 voorzitter, 4 leden en 1 secretaris.

  • de heer drs. Boudewijn Steur, voorzitter
  • mevrouw Hanna de Vries
  • de heer drs. Frank van der Knaap MPM
  • mevrouw Miriam van der Laan
  • Vacature
  • mevrouw Leoniek Los, secretaris

Heeft u vragen over de Rekenkamer? Neem dan contact op met de griffie.

Onderzoeken van de Rekenkamer

De Rekenkamer boog zich de afgelopen jaren over verschillende onderwerpen.

Jaarverslagen van de Rekenkamer

Met de jaarverslagen legt de Rekenkamer verantwoording af over haar activiteiten.

Eerdere onderzoeken en jaarverslagen van de Rekenkamer vindt u het webarchief. Zoeken kan op 2 manieren:

•    Met de kalender in de grijze balk links zet u de website terug naar een bepaalde datum
•    Met de zoekfunctie in de grijze balk zoekt u op zoekterm

Naar webarchief »