Klacht over ambtenaar of bestuurder indienen

Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld. Dan kunt u hierover een klacht indienen. Een klacht gaat over gedrag van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente. Het gedrag waar uw klacht over gaat, is niet ouder dan 1 jaar.

U kunt een klacht hebben over bijvoorbeeld:

  • een trage of te late afhandeling van uw brief of vraag
  • te weinig, onjuiste, of misleidende informatie
  • een slechte behandeling of benadeling door een ambtenaar of bestuurder.

Bent u particulier? Log in met DigiD. Doet u een aanvraag namens een bedrijf? Log in via eHerkenning.

Klacht indienen »

Vermeld bij uw klacht:

  • of de klacht gaat over een ambtenaar of bestuurder
  • de naam van de ambtenaar of bestuurder
  • reden van de klacht, datum en toelichting

U ontvangt binnen 6 weken een reactie.