Melding schending integriteit

Vermoed u dat een medewerker of bestuurder van de gemeente niet integer werkt of heeft u ongewenst gedrag ervaren. Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Onder niet-integer werken valt bijvoorbeeld:

  • belangenverstrengeling
  • misbruik van bevoegdheid
  • discriminatie
  • lekken van vertrouwelijke informatie
  • grensoverschrijdend gedrag
  • corruptie
  • fraude

De gemeente wil dat haar medewerkers en bestuurders integer werken. Dat betekent dat ze eerlijk moeten zijn, zich respectvol gedragen en afspraken nakomen. Zij moeten voldoen aan de normen, regels en wetten en verantwoordelijk omgaan met hun werk en burgers. Vragen over integriteit binnen de gemeenteraad kunt u stellen aan de griffie.

Melden

Meldingen over de schending van integriteit worden serieus genomen en onderzocht. De gemeente grijpt in als een medewerker of bestuurder in de fout is gegaan. Geef in uw melding zo veel mogelijk concrete aanwijzingen op grond waarvan uw melding kan worden onderzocht.

U ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestigingsbrief waarin vermeld staat hoe de procedure verder verloopt. Wij nemen altijd persoonlijk contact met u op voor een toelichting. U kunt daarom geen anonieme melding doen.