Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente. De coalitie bestaat uit Nieuw Elan, CDA, VVD en D66. Bij hun werkzaamheden krijgen zij adviezen van de gemeentesecretaris.

 • Liesbeth Spies

  Burgemeester. Portefeuille: onder andere openbare orde, veiligheid, integriteit, dienstverlening.

 • Gert Jan Schotanus

  Wethouder van onder andere wijken en kernen, onderwijs, sport, dierenwelzijn.

 • Gerard van As

  Wethouder van onder andere wonen, bouwen, gemeentelijk vastgoed, economische zaken.

 • Anouk Noordermeer

  Wethouder van onder andere Groene Hart Economie, participatie, (jeugd)zorg.

 • Gert van den Ham

  Wethouder van onder andere financiën, duurzaamheid, HBO, ICT, integratie.

 • Relus Breeuwsma

  Wethouder van onder andere afval, milieu, mobiliteit, openbare ruimte, recreatie.

 • Koen van Veen

  Interim gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Alphen aan den Rijn

 • Persvoorlichting

  Met persvragen kunt u op werkdagen contact opnemen met persvoorlichting.

 • De burgemeester of wethouder uitnodigen

  Als u voor een feestelijk moment de burgemeester en/of één van de wethouders wilt uitnodigen.

 • Onkostenvergoeding college

  Overzicht van ingediende declaraties en ontvangen onkostenvergoedingen door het college van B&W.