Hoe werkt de gemeente

De gemeente werkt met een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad en het college hebben verschillende taken en verantwoordelijkheden.

De gemeenteraad

De gemeenteraad (ook wel raad genoemd) neemt alle besluiten die belangrijk zijn voor de gemeente. De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders deze besluiten goed uitvoert. Ook maken de leden van de gemeenteraad de begroting en controleren zij het financiële jaarverslag van de gemeente. De leden van de gemeenteraad contact met de inwoners. Zo kunnen zij de belangen van de inwoners meenemen bij de besluiten die ze nemen.

Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Ook voert het college wetten en regels van het Rijk en de provincie uit. Het college is verantwoordelijk voor de geldzaken van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Elke wethouder heeft zijn eigen taken.

De griffie

De griffie is een afdeling binnen de gemeente en ondersteunt de gemeenteraad. De griffie helpt bij de voorbereiding van de vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad. De griffie regelt overleg tussen de raad, het college en de ambtenaren. Daarnaast is de griffie de verbinding tussen de gemeenteraad, de inwoners en organisaties van een gemeente.

De rekenkamer

De rekenkamer helpt de gemeenteraad bij de controles en doet daarvoor onafhankelijk onderzoek. Ze onderzoekt of de gemeente haar doelen haalt en of dit met het gebruik van zo weinig mogelijk middelen gebeurt. Daarna maakt de rekenkamer een verslag hiervan voor de gemeenteraad.