Alphen Stad

  • Stadsrand

    De stadsrand combineert grotere maatschappelijke opgaven. Waarbij we nadrukkelijk inzetten op kwaliteitsverbetering.

  • Gemengd stedelijk gebied

    Het gemengde stedelijk gebied is goed verbonden met de Randstad en heeft reeds een centrumfunctie voor de gemeente.

  • Woonwijken

    De hoge kwaliteit van leven en woonomgevingen staat in de woonwijken centraal. Hier is het fijn wonen.