Omgevingswet Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn is een groenblauwe gemeente met lef. Groen en blauw zijn nauw verbonden. Van Greenport tot Groene Hart. Van landschap tot groene wijken en kernen. Lef toont de gemeente als het gaat om duurzaamheid en klimaat, investeringen in het Groene Hart en de Randstad en in het verbinden van samenleving en economie. Om deze uitdagingen aan te gaan worden keuzes gemaakt, die zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie.