Landelijk gebied

 • Aarlanderveen

  Van het Oude Rijn-lint tot de droogmakerij, het buitengebied rondom Aarlanderveen bevat alle Groen Hart-kwaliteiten.

 • Polder de Noordplas en het Bentwoud

  Het landschap in de droogmakerij heeft een grote maat en schaal en is met name gericht op akkerbouw.

 • Veenweide Zuid - N11

  Een karakteristiek veenweidelandschap met strokenverkaveling en overwegend grasland voor melkveehouderijen.

 • Hondsdijkse- en Lagenwaardsepolder

  De Hondsdijkse- en Lagenwaardsepolder horen historisch gezien bij Koudekerk. De agrarische bedrijven zijn hier gevestigd.

 • Boom- en Sierteeltgebied Boskoop

  Het waterrijke landschap van het boom- en sierteeltgebied is uniek. Hier blijft ruimte voor ondernemen centraal staan.

 • Oeverwallen Oude Rijn - N11

  Het resterende groene gebied tussen de Oude Rijn en de N11. Het gebied staat onder druk: de vraag naar bedrijvigheid, woningbouw en energie blijft.