De Omgevingswet

In de Omgevingswet worden alle zaken in de fysieke leefomgeving geregeld. Het gaat over alles buitenshuis: milieu, natuur en landschap, verkeer en vervoer maar ook gezondheid en cultureel erfgoed. 

De regels voor het aanvragen van een vergunning worden helder en inwoners kunnen makkelijk zien hoe hun aanvraag vordert. De wet zorgt dus voor minder regels en meer overzicht. Hierdoor wordt het makkelijker voor inwoners en ondernemers om initiatieven te starten. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde regels per gebied. De gemeente kijkt mee en adviseert wat wel en niet mogelijk is.

Lokale omgevingsvisie en het omgevingsplan

Voor de Omgevingswet is het nodig dat alle gemeenten een Omgevingsvisie maken. In de lokale omgevingsvisie beschrijven we hoe onze gemeente er in de toekomst uit komt te zien. Ook provincies en de rijksoverheid maken een omgevingsvisie. Het omgevingsplan vervangt vanaf 2024 het bestemmingsplan en de beheersverordening. Hierin staan de regels voor de leefomgeving in onze gemeente. 

Omgevingsloket

Vanaf 1 januari verandert ook het Omgevingsloket. Dit is de plek waar u een omgevingsvergunning aanvraagt. Het is een landelijke website. 

Via Omgevingsloket kunt u:

  • met de Vergunningcheck nagaan of u een vergunning nodig heeft.
  • een vergunning aanvragen of een conceptverzoek van uw aanvraag laten onderzoeken op volledigheid.
  • bij Regels op de kaart kijken welke regels voor uw straat gelden.

U vult in het Omgevingsloket een vragenlijst in. Maak altijd duidelijk: 

  • wat u met uw plan wilt bereiken.
  • wie er gebruik van gaan maken.
  • wat de huidige en nieuwe situatie is.
  • hoe u uw initiatief gaat aanpakken.
  • hoe u uw plan met de omgeving heeft besproken. 

Bij uw aanvraag of melding kunt u te maken krijgen met regels van de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk. Daarom ziet u in het Omgevingsloket bij iedere groep vragen welke overheid de vraag stelt. Soms zult u meerdere keren dezelfde vraag beantwoorden. Bijvoorbeeld als verschillende overheden dezelfde informatie nodig hebben om een vergunningaanvraag te beoordelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Belt u dan met de gemeente op telefoonnummer 14 0172.