Invoering Omgevingswet

In de Omgevingswet worden alle zaken in de fysieke leefomgeving geregeld. Het gaat over alles buitenshuis: milieu, natuur en landschap, verkeer en vervoer maar ook gezondheid en cultureel erfgoed. 

De regels voor het aanvragen van een vergunning worden helder en inwoners kunnen makkelijk zien hoe hun aanvraag vordert. De wet zorgt dus voor minder regels en meer overzicht. Hierdoor wordt het makkelijker voor inwoners en ondernemers om initiatieven te starten. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde regels per gebied. De gemeente kijkt mee en adviseert wat wel en niet mogelijk is.

Lokale omgevingsvisie

Voor de Omgevingswet is het nodig dat alle gemeenten een Omgevingsvisie maken. In de lokale omgevingsvisie beschrijven we hoe onze gemeente er in de toekomst uit komt te zien. Ook provincies en de rijksoverheid maken een omgevingsvisie. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Belt u dan met de gemeente op telefoonnummer 14 0172.