Milieuregels voor uw bedrijf

Als uw bedrijf schade aan het milieu veroorzaakt, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk als uw bedrijf veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidshinder veroorzaakt. Niet alle bedrijven hebben een vergunning nodig. Sommige bedrijven hoeven alleen een milieumelding te doen. Een klein aantal bedrijven is vrijgesteld van vergunnings- of meldingsplicht.

Voor de omgevingsvergunning bestaat een onderverdeling type A, B of C:

  • type A: Geen melding milieubeheer, geen omgevingsvergunning (bijvoorbeeld voor kantoren, banken, zorginstellingen, huisartspraktijken en peuterspeelzalen
  • type B: Meldings- en omgevingsvergunningplichtig. Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk en u moet uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente (bijvoorbeeld afvalwaterbeheer, agrarische activiteiten, materiaalbewerking, transport, opslag en overslag)
  • type C: het bedrijf belast het milieu op grote schaal. Er is een omgevingsvergunning nodig

U doet een vergunningcheck of vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.