Nieuwe Sloot - President Kennedylaan

Bij het centrum van Alphen aan den Rijn staat een indoorrackethal en een accommodatie voor buitentennis. De tennisvereniging verhuist naar een nieuwe locatie op sportpark De Bijlen. Op de locatie van de hal komen maximaal 350 woningen. Het wordt een mix van woningen, verdeeld over laag- en hoogbouw.

Ontwerpfase 

Inmiddels stelden wij een Ruimtelijk kader op en startten we een aanbestedingsprocedure om een marktpartij te selecteren. Deze procedure ronden we eind 2024 af. De gekozen partij zal het ontwerp verder uitwerken en het plan gaan bouwen.

Planning en besluit 

In het 3e kwartaal 2024 plannen we de vaststelling van het bestemmingsplan. In het 1e kwartaal van 2025 starten we met het slopen van het complex.

Meer informatie

Lees ook het nieuwsbericht van juni 2024.

Nieuwsbrief en contact 

U kunt zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen van het project. Stuur een e-mail naar nieuwesloot@alphenaandenrijn.nl. Ook voor vragen kunt u dit e-mailadres gebruiken.