Nieuwe Sloot – President Kennedylaan

Bij het centrum van Alphen aan den Rijn staat een indoorrackethal en een accommodatie voor buitentennis. We onderzoeken de mogelijkheden om deze faciliteiten op een ander plek in Alphen aan den Rijn te plaatsen. Op de locatie komen maximaal 350 woningen. Dat is een mix tussen grondgebonden en gestapelde woningen.

Ontwerpfase 

Opstellen van een Ruimtelijk Kader. Toetsen van het Ruimtelijk Kader aan de gemeentelijke uitgangspunten die met de klankbordgroep zijn besproken.

Planning en besluit 

In het 4e kwartaal 2023 stellen we het Ruimtelijk Kader vast en de gewijzigde begroting die de grondkosten en grondopbrengsten van een gebiedsontwikkeling in kaart brengt.

Nieuwsbrief en contact 

U kunt zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen van het project. Stuur een e-mail naar nieuwesloot@alphenaandenrijn.nl. Ook voor vragen kunt u dit e-mailadres gebruiken.