Bedrijventerrein Hoogewaard

Uitbreiden en opnieuw inrichten van bedrijventerrein Hoogewaard.

Bedrijventerrein Hoogewaard bestaat uit ongeveer 30 hectare. Er zijn ruim 30 bedrijven gevestigd die voor zo'n 700 arbeidsplaatsen zorgen. Het terrein ligt in de Oude Rijnzone, het gebied langs de Oude Rijn, tussen Leiden en Bodegraven-Reeuwijk.

Wat wordt er ontwikkeld

Opnieuw inrichten en uitbreiden van het bedrijventerrein Hoogewaard. Hiervoor worden een bedrijfsontsluitingsweg en groene omzoming aangelegd. Dit wordt gedaan in overleg met de omwonenden van het bedrijventerrein.

Stand van zaken

  • In 2020 is gestart met de aanleg van de bedrijfsontsluitingsweg. De groene omzoming volgt later.
  • Gestart met opnieuw inrichten en uitbreiden
  • Gestart met de uitgifte van een aantal kavels
  • Bestemmingsplan is op 15 maart 2018 door de gemeenteraad vastgesteld

Documenten