Reconstructie Nieuwstraat, Dwars Nieuwstraat en Biezen

Tot en met 2024 worden werkzaamheden uitgevoerd in de Nieuwstraat, Dwars Nieuwstraat en Biezen in Boskoop.

Tot en met 2024 worden werkzaamheden uitgevoerd in de Nieuwstraat, Dwars Nieuwstraat en Biezen in Boskoop.

Wat gaat er gebeuren

Riool wordt vernieuwd: het rioleringssysteem is verouderd. De leidingen hebben een te kleine diameter, waardoor bij hevige regenbuien het water niet goed weg gaat.
Verharding en groen wordt vernieuwd: de openbare ruimte is verzakt en daarom gaan we de verharding en het groen vernieuwen. Ook vervangen we de inrichting van de openbare ruimte.

Planning

  • Voorbereiding 2023
  • Uitvoering van de werkzaamheden starten in 2024

Inventarisatie geveltuinen Nieuwstraat

Langs de woningen kunnen we geveltuintjes maken. De Nieuwstraat is hier een geschikte straat voor. We inventariseren welke bewoners een geveltuin voor zijn woning willen.

Contact

Stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl als u informatie wilt hebben over:

  • Een document wil bekijken over het verslag 1e bewonersavond
  • Een document wil bekijken over presentatie 1e bewonersavond
  • Een document wil bekijken over presentatie 2e bewonersavond
  • Een document wil bekijken over verslag 2e bewonersbijeenkomst
  • Een document wil bekijken over verslag 2e bewonersbijeenkomst vraag en antwoord
  • Een document wil bekijken over presentatie 2e bewonersbijeenkomst thematekening
  • Een tekening wil bekijken waar de werkzaamheden worden uitgevoerd