Natuur en landschappen

U onderhoudt landschap met cultuurhistorische waarde. Wat betekent dit voor u?

Natuur en landschappen kunnen ook cultuurhistorische waarde hebben. Voorbeelden zijn:

 • middeleeuwse veenontginningen
 • droogmakerijen
 • waterstructuren
 • aangelegde parken 
 • groen met een bijzondere lokale waarde 
 • gebieden die ons herinneren aan strijd en oorlogen uit het verleden 
Waarom hebben sommige landschappen een cultuurhistorische waarde?

Sommige gebieden in onze gemeente vertegenwoordigen een lokale cultuurhistorische waarde. Dat kan zijn vanwege:

 • de oorsprong van het gebied
 • de bijdrage aan de lokale identiteit
 • historische landschapswaarden
 • bepaalde gebeurtenis die er hebben plaatsgevonden 
Wat verandert er met het bestemmingsplan of de beheersverordening?

We hebben regels opgesteld. Hierdoor kunnen we de aanwezige cultuurhistorische waarden voor de toekomst behouden. Deze regels helpen ons bijvoorbeeld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. We kijken dan of de verandering voldoende rekening houdt met de aanwezige cultuurhistorische waarden. En hoeveel daarvan u kunt aangepassen. Voor sommige werkzaamheden heeft u daarom een omgevingsvergunning nodig. Enkele voorbeelden zijn:

 • oppervlakteverharding van wegen en paden aanpassen
 • dempen van sloten en watergangen aanleggen
 • bomen vellen en rooien
 • bebossen
Wat kan er nog zonder vergunning?

Onderhoudswerkzaamheden die passen bij het normaal gebruiken van de plek waar het om gaat of waarvoor al een omgevingsvergunning is verleend, kunnen nog steeds vergunningsvrij worden uitgevoerd. Denk daarbij aan:

 • bomen en struiken snoeien
 • straatwerk herstellen
Wat moet ik doen om een vergunning te krijgen?

Voor werkzaamheden aan deze landschappen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning legt u uit wat de wijziging is. Wij kijken dan of uw aanvraag nog bijdraagt aan de cultuurhistorische waarde.

Erfgoedloket

Heeft u vragen over cultuurhistorische landschappen? Stuur dan een e-mail naar het Erfgoedloket via erfgoedloket@alphenaandenrijn.nl. Wij helpen u verder bij vragen over mogelijke vergunningen, subsidieregelingen en verduurzaming.

Meer weten?

U vindt de stedenbouwkundige ensembles ook terug op de cultuurhistorische waardenkaart. Meer informatie vindt u in de folder "Cultuurhistorische waarden. Wat betekent het voor u?" (pdf, 1MB)