Omgevingsvergunning nodig of niet

Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Doe via Omgevingsloket een vergunningscheck en kijk of u een vergunning nodig heeft. 

 • Geef de werkzaamheden aan die voor u gelden.
 • Door het beantwoorden van de vragen wordt een formulier samengesteld. U weet dan of u voor uw (ver)bouwplan een vergunning moet aanvragen.

Naar het Omgevingsloket »

Heeft u voor 1 januari 2024 een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan kunt u deze nog wijzigen of aanvullen tot 1 juli 2024 via het Omgevingsloket Online (OLO).

Ruimtelijke en technische vergunning

De omgevingsvergunning bestaat uit 2 delen.

 1. De ruimtelijke vergunning gaat over de vraag of u op een bepaalde plek mag bouwen en hoe groot dat bouwwerk mag zijn. Dat is vastgelegd in het gemeentelijke omgevingsplan. Wij controleren of uw plan past binnen de regels van het omgevingsplan. Voldoet uw plan aan de regels? Dan kunt u mogelijk de vergunning krijgen. Voldoet uw plan niet aan de regels van het omgevingsplan? Misschien is het dan toch nog mogelijk om een vergunning te krijgen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Bel ons op via 14 0172 of stuur ons een e-mail op omgevingsloket@alphenaandenrijn.nl.
 2. De technische vergunning gaat over de vraag of uw bouwwerk voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen. 

Misschien heeft u naast een ruimtelijke vergunning ook een technische vergunning nodig. Een technische vergunning is niet voor alle bouwwerken nodig. Voor bijvoorbeeld een woning, fietsbrug of eenvoudig bedrijfspand is een bouwmelding bij de gemeente voldoende. Voor een groot aantal kleinere bouwwerken zoals een dakkapel, heeft u geen technische vergunning nodig en hoeft u ook geen bouwmelding in te dienen. Deze zijn bouwtechnisch vergunningsvrij.

Betrek uw omgeving

Vertel uw buren van uw verbouwplannen. Weet u niet hoe u uw omgeving kunt betrekken? Doe dan de participatiescan. U beantwoordt de vragen en u weet hoeveel participatie u moet regelen. Kent u uw buren niet zo goed of spreekt u ze niet zo vaak? We helpen u graag met een voorbeeldbrief en tips.

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. U betaalt altijd voor de aanvraag van de vergunning. Informatie hierover vindt u in de legesverordening. Kijk in de bijlage Tarieventabel hoofdstuk 2.

Er zijn bedragen voor de ruimtelijke vergunning en voor de technische vergunning. De bedragen voor:

 • de ruimtelijke vergunning staan onder ‘Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit (ruimtelijke deel)’.
 • de technische vergunning staan onder ‘Bouwactiviteit (bouwtechnisch deel)’.

Een bouwmelding is gratis. Voor een bouwmelding betaalt u de kosten aan de kwaliteitsborger. 

 • Voor de meeste aanvragen geldt een beslistermijn van 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Daarna is bezwaar en beroep mogelijk. 
 • Is uw vergunningaanvraag erg uitgebreid en ingewikkeld? Dan kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. Dat betekent dat de beslistermijn langer is. 
 • U ontvangt bericht van de gemeente. Hierin staat hoelang de beslistermijn zal zijn.
Kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert de kwaliteit voor en tijdens de bouw. Mogelijk moet u een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Bijvoorbeeld bij de bouw van woningen, vakantiehuisjes, kleinere bedrijfspanden of zendmasten. Een lijst van kwaliteitsborgers per plaats vindt u in het register instrumenten kwaliteitsborging. De kwaliteitsborger:

 • helpt u met de bouwmelding.
 • controleert voor u of de aannemer bouwt volgens de landelijke bouwregels, zoals brandveiligheid en energieverbruik.

U betaalt de kwaliteitsborger zelf rechtstreeks.

Geluidshinder

Gaat u tussen 07.00 en 19.00 uur bouw- of sloopwerkzaamheden doen waarbij u verwacht dat er geluidshinder ontstaat? Dan vraagt u via de Omgevingsdienst Midden-Holland een ontheffing geluidshinder aan.