Zonnepanelen op een historisch gebouw

Voor zonnepanelen op een monument of historisch gebouw gelden voorwaarden.

Voor zonnepanelen op monumenten én monumentale bouwwerken vraagt u een omgevingsvergunning aan. Hiervoor gelden voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bijvoorbeeld: 

  • U kunt de zonnepanelen gemakkelijk weer weghalen. 
  • Het dak blijft van hetzelfde materiaal gemaakt. 
  • De zonnepanelen zijn niet te zien vanaf de openbare weg. 
  • Liggen de zonnepanelen wel in het zicht? Dan gelden extra voorwaarden voor kleur en ligging. 

De voorwaarden staan uitgebreid beschreven in de Beleidsregel zonne-energie voor beschermde monumenten en monumentale bouwwerken

Bij de informatie over de omgevingsvergunning leest u ook meer over de voorwaarden en aanvraagmogelijkheden.