Register Immaterieel erfgoed

Datum bijschrijving Naam Omschrijving Beoefenaars en betrokken personen
09-11-2021 Ertoni Mahai 

De geschiedenis van het immaterieel erfgoed De woningen in de bomenbuurt zijn in 1965 gebouwd voor voormalige Molukse KNIL-militairen. Zo is de Molukse wijk in Alphen aan den Rijn ontstaan.

De wijk is een 3-eenheid; kerk, stichting (gebouw) en belangrijkste onderdeel de Molukse bewoners. 

Waarom het immaterieel erfgoed van bijzondere waarde is?

De bijzondere waarde van de Molukse wijk zit in de verbondenheid, tradities, cultuur, het overdragen van normen en waarden, zelfredzaamheid, integratie, klaar staan voor elkaar (te allen tijden elkaar helpen), muziek maken, zingen, dansen, koken etcetera t.b.v. elke gebeurtenis

Wie zijn de beoefenaars of betrokkenen?

De Molukkers zijn de beoefenaars

Waar en hoe wordt het beoefend?

Waar: in de wijk (kerk, stichtingsgebouw en thuis (lees: woningen). Dit is ook waarom de wijk de enige plek waar de Alphense Molukse bewoners de 1e/oudere 2e generatie kunnen eren.

Hoe?

Samenkomen, oefenen, repeteren etcetera.

Anne Loupatty, Maudy Matital-Dias en Anske
Litaay-Hehanussa, namens Molukse
gemeenschap
11-01-2022  De cultuur van het
kweken in
sierteeltgebied Boskoop

De cultuur van het kweken Vrijwel sinds de stichting van Boskoop in 1222 vindt er in het gebied teelt van planten plaats. Eerst vruchtbomen en kleinfruit. Sinds circa 1870 vindt er een geleidelijke omslag plaats naar sierteelt, zoals dat nu nog steeds  het geval is. De cultuur van het kweken zit in de genen van de Boskopers en alles in het sierteeltgebied is hierop gericht:

  • De lintbebouwing van de dorpen Boskoop en Hazerswoude-Dorp zijn een direct gevolg van de ontginning van de smalle percelen waarop de kwekerijen zich bevinden. 
  • Het ontstane landschap met smalle, bekweekte percelen, is vrijwel uniek in de wereld.
  • De typische bebouwing met kwekersloodsjes en - loodsen
  • Het kwekersvak met alle specialistische facetten wordt al generaties lang van vader op zoon (en dochter) doorgegeven.
  • Als gevolg van het landschap, de bodem van het lokale klimaat zijn specifieke werkmethoden ontwikkeld en verfijnd.
  • De kwekers hebben een duidelijk, (inter)lokaal vakjargon

Het Sierteeltgebied Boskoop is uniek in de wereld, qua landschap, cultuur en bedrijvigheid en is geen statisch gebied. Het gebied, de bedrijven en de boomkwekers zijn continue in ontwikkeling. Het Sierteeltgebied Boskoop mag geen museum worden in de traditionele zin, waarbij alles blijft gaan zoals het vroeger ging. Nee, het is het levend bewijs dat een ambachtelijk beroep, met het daarbij behorende landschap, kennis en jargon, meegaat met de tijd, zodat het ook in de toekomst een moderne sector blijft.  Het is nadrukkelijk niet de gedachte om individuele gebouwen op onroerend goed te beschermen als erfgoed. 

De ontwikkeling van “De Tuinen van Boskoop” is een goed voorbeeld waarin diverse organisaties samenwerken om feitelijk niets anders te doen dan het immaterieel erfgoed van het Sierteeltcentrum Boskoop onder de aandacht te brengen.

Kortom: de Cultuur van het kweken in het Sierteeltgebied Boskoop verdient het stempel Immaterieel Erfgoed en opname in het gemeentelijk erfgoedregister.

Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC)
06-10-2023 Bietenoptocht
Benthuizen

De geschiedenis van het immaterieel erfgoed Sinds 1971 wordt in Benthuizen de Bietenoptocht georganiseerd door de stichting Evenementen Commissie Benthuizen (kortweg ECB). In de eerste aankondiging werd gesproken van een lampionoptocht met uitgeholde bieten. De optocht wordt georganiseerd in het kader van de jaarlijkse suikercampagne (de suikerbietenoogst). ’s Morgens wordt een(suiker)biet worden opgehaald. De biet moet vervolgens worden uitgehold en voorzien van verschillende gaten waar het kaarslicht doorheen kan schijnen. De kaarsjes zijn tegenwoordig vervangen door lampionlichtjes of fietslichtjes. De biet kan ook versierd worden.

In de eerste jaren werden erdoor bestuursleden voorbeelden gemaakt. Deze bietenstonden als voorbeeld bij het uitdelen van de bieten ’s morgens. Er is een aantal jaar ’s middags een workshop georganiseerd waar de kinderen hun bieten konden versieren. Tegenwoordig kunnen de kinderen bij het ophalen van de bieten ze meteen laten uithollen. 

Waarom het immaterieel erfgoed van bijzondere waarde is 

Het is oude traditie/viering die nog steeds elk jaar door veel kinderen en ouders wordt omarmd. De start van de suikercampagne wordt op deze manier in ere gehouden. Het is een unieke traditie die nog maar enkele plaatsen, zo niet alleen in Benthuizen, plaatsvindt 

Wie zijn de beoefenaars of betrokkenen? 

De bietenoptocht wordt georganiseerd door de stichting Evenementen Commissie Benthuizen. Een bietenboer uit Benthuizen levert de bieten en veel kinderen (leeftijd 0 tot ongeveer 12) doen mee aan de optocht 

Waar en hoe wordt het beoefend?

In Benthuizen, door middel van een optocht aan het begin van de avond halverwege oktober.

De kinderen en hun ouders uit Benthuizen. Stichting Evenementencommissie Benthuizen.