Registers voor erfgoed en monumenten

Beschermde bouwwerken staan in het gemeentelijk Erfgoedregister of in het Rijksmonumentenregister.