Subsidies erfgoed en monumenten

We hebben verschillende subsidies om het erfgoed in onze gemeente te bewaren.

  • Subsidie Erfgoedfonds

    U kunt subsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan het ervaren van cultureel erfgoed van de gemeente.

  • Subsidie instandhouding erfgoed

    Subsidie voor de instandhouding van een gemeentelijk monument of aangemerkte cultuurhistorisch waardevol object.

  • Subsidie werkende en stilstaande molens

    Jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie van historische industrie- en poldermolens. De gemeente ondersteunt de kostbare instandhouding van de Alphense molens.