Subsidie Erfgoedfonds

U kunt deze subsidie op dit moment niet aanvragen. Aanvragen kon tot 31 december 2023. Heeft u in 2023 een aanvraag ingediend, dan vindt u hieronder de informatie over de regeling en hoe u het project bij de gemeente moet verantwoorden. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met erfgoedloket@alphenvandenrijn.nl of bel met 06-274 555 65.

Als u de subsidie in 2023 heeft aangevraagd, dan moet u uw project verantwoorden. Lees hoe u dit doet

Over de subsidie

Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de beleving van Alphens cultureel erfgoed. Het gaat om projecten die bijdragen aan de ervaring van cultureel erfgoed door inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het geld is bedoeld voor de beleving van zowel materieel als immaterieel erfgoed. U kunt de subsidie bijvoorbeeld aanvragen voor het organiseren van een activiteit of evenement om erfgoed zichtbaar te maken, een informatiebord of het ontwikkelen van educatief materiaal. 

In 2023 is er in totaal € 100.000 beschikbaar. U kunt maximaal € 5.000 per project aanvragen. En u mag maximaal 2 aanvragen doen zolang de subsidie loopt. U kunt de subsidie niet meer aanvragen wanneer het geld op is.

 • Personen en instellingen kunnen een aanvraag doen. 
 • Er is geen sprake van overwegend commercieel of individueel belang.
 • Het erfgoed is verbonden aan de gemeente.
 • Het project draagt bij aan de ervaring van cultureel erfgoed en vindt plaats binnen de gemeentegrenzen.
 • Het project dient het publieksbelang en is openbaar toegankelijk.
 • Het project is nog niet gestart en mag niet op een andere wijze worden (mee)gefinancierd door de gemeente.
 • Na subsidieverlening moet het project binnen 3 maanden starten
 • U voert het project uiterlijk binnen 12 maanden volledig uit.
 • Na beëindiging van uw project moet u het verleende bedrag verantwoorden.
 • Het project is incidenteel.
 • U kunt de subsidie niet voor alle kosten gebruiken. Bijvoorbeeld btw, rente, boetes en de accountant.
 • Als u iets publiceert over het project moet u duidelijk vermelden dat gemeente Alphen aan den Rijn vanuit het Erfgoedfonds financieel heeft bijgedragen. Als het kan voegt u ook het logo toe van gemeente Alphen aan den Rijn.