Grafrechten verlengen

Een graf, urnengraf of urnennis op een gemeentelijke begraafplaats koopt u voor een bepaalde periode. U betaalt hiervoor grafrechten.

Heeft u de grafrechten van een particulier graf en loopt de termijn af? Dan kunt u het grafrecht verlengen, telkens met een termijn van 5 jaar tot maximaal 40 jaar.

U ontvangt automatisch bericht van de gemeente voordat de periode van grafrecht afloopt. Daarin staat wat de kosten, rechten en plichten zijn om het grafrecht te verlengen.

Voor de begraafplaats Reijerskoop in Boskoop is verlengen niet mogelijk.

Voorwaarden

 • U bent rechthebbende van het graf of urnenplaats
 • U dient de verlenging in uiterlijk 3 maanden voordat de lopende termijn stopt
 • U bent verplicht om het jaarlijkse onderhoud door de gemeente te laten verzorgen

Kosten

Iedere 5 jaar betaalt u voor het grafrecht en de verplichte afkoop van de onderhoudskosten:

 • Particulier (kelder)graf: € 1.120
 • Particulier urnengraf: € 625
 • Particulier kindergraf: € 890
 • Urnennis (klein): € 473
 • Urnennis (middelgroot): € 521
 • Urnennis groot: € 570

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • de locatie van de begraafplaats
 • het grafnummer (indien bekend)
 • einddatum grafrecht
 • gewenste verlengingsperiode

U logt in met DigiD.

Grafrecht verlengen »

U ontvangt de binnen 6 weken de bevestiging en de factuur. Het bedrag betaalt u in 1 keer.

 • Tarieven voor begraven en asbestemmingen (pdf, 124 kB)