Grafrechten

Grafrechten geven recht op een graf op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en een particulier graf. Heeft u de grafrechten voor een particulier graf, urnengraf of urnennis, dan kunt u:

Bij een algemeen graf is dit niet mogelijk.

Bekijk de tarieven voor begraven en cremeren in de verordening.

Soms komen de grafrechten te vervallen en gaat het recht op het graf weer terug naar de gemeente. Dit gebeurt als degene die de grafrechten heeft:

  • afstand doet van het grafrecht, of
  • overlijdt en nabestaanden het recht niet over willen nemen.

Is het recht op het graf vervallen dan kan de gemeente het graf ruimen en opnieuw uitgeven.