Natuur- en milieueducatie

Scholen kunnen hun schoolplein en vergroenen en een Tiny Forest aanleggen.