Bijdrage groenblauw schoolplein

Basisscholen en middelbare scholen in Alphen aan den Rijn kunnen een bijdrage krijgen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein.

Een schoolplein met (eetbaar) groen en water (groenblauw) heeft veel voordelen voor de ontwikkeling van een kind. Het is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. Het biedt een plek die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Daarnaast helpt een groenblauw schoolplein wateroverlast en hittestress te verminderen. 

Om uw schoolplein te vergroenen, zijn er 2 mogelijkheden:

 • U begint klein met de schoolpleinactie 'Blij met de bij!' of 'Smullen van het plein'. Bij deze actie hoort een educatief lespakket van Avifauna
 • U vraagt een financiële bijdrage aanvragen. De gemeente stelt hiervoor € 5000 per school beschikbaar.

De bijdrage is het hele schooljaar aan te vragen. Maximaal 10 scholen kunnen de bijdrage aanvragen.

Schoolpleinactie Blij met de bij! of Smullen van het plein

Wilt uw school klein beginnen met vergroenen? Dat kan met een schoolplein-actie. Uw school organiseert dan de actie en de gemeente ondersteunt met materiaal en mankracht. De omgevingsvakmannen komen met de beschilderde groenkeet langs om samen aan de slag te gaan. U kunt kiezen uit onderstaande mogelijkheden:

Pakket 1: Blij met de bij!

 • 10 m2 bij-vriendelijke beplanting. Meer plantjes en minder tegels op het plein.
 • Bijenhotel samen maken. Het casco wordt geleverd en met de leerlingen wordt het bijenhotel gevuld
 • Een boom planten met voedsel voor bijen en voor meer schaduw op het plein
 • Een regenton op een regenpijp plaatsen voor de bewatering van de beplanting
 • Een wilgentunnel maken. Wilgenkatjes geven vroeg in het voorjaar voedsel voor bijen en andere bestuivers (zoals (nacht)vlinders en zweefvliegen)

Pakket 2: Smullen van het plein

 • 1 of 2 moestuinbakken (al dan niet gecombineerd met een wormenhotel) vullen met groenten/fruit en kruiden
 • Een aantal eetbare bomen op of naast het plein planten
 • Een regenton op een regenpijp plaatsen voor de bewatering van het plein
 • Een wilgentunnel maken

Voorwaarden

 • De actie vindt tijdens schooltijd plaats en duurt maximaal 3 uur
 • Er kunnen maximaal 2 schoolklassen uit de bovenbouw mee doen aan de actie
 • De gemeente zorgt voor het materiaal en begeleidt de uitvoer van de actie
 • School is organiserend in de activiteit en stelt een coördinator aan
 • Zorg voor begeleiding van de leerlingen tijdens de activiteit
 • U neemt het educatief lespakket bij NME Avifauna af

Tip

Om het thema 'buiten les geven' breder binnen school te laten leven, kunnen leerkrachten een training buitenles aanvragen bij het IVN natuureducatie.

Vraag de schoolpleinactie aan »

‚Äč

Vraag een financiële bijdrage aan

Uw school kan een financiële bijdrage aanvragen voor het vergroenen van het schoolplein. Wij stellen hiervoor € 5000 per school beschikbaar. Deze mag u vrij besteden. De bijdrage kan niet aangevraagd worden door een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Voorwaarden

 • Uw school investeert tenminste € 5000 zelf. Hierdoor wordt het totaalbedrag minimaal € 10.000. Het bedrag dat uw school investeert, kan op verschillende manieren worden verkregen. Bijvoorbeeld door de inzet van eigen middelen, maar ook door subsidies of donaties (fondsen, sponsoren, acties etc). Kijk voor tips en ideeën op www.groenblauweschoolpleinen.nl
 • U heeft een plan (ook voor beheer en onderhoud) waarbij leerlingen, ouders en omwonenden worden betrokken 
 • De bijdrage wordt besteed aan procesbegeleiding, het ontwerp en/of de hele of gedeeltelijke uitvoering van een groenblauw schoolplein
 • Het ontwerp van het schoolplein wordt opgesteld door een deskundige met aantoonbare ervaring. Kijk hiervoor op www.springzaad.nl/partners (regionaal netwerk van consulenten die zich bezig houden met speelnatuur)
 • Het schoolplein is zoveel mogelijk na schooltijd beschikbaar voor kinderen uit de buurt
 • Er is een educatieve visie over het gebruik van het schoolplein

Vraag de financiële bijdrage aan »

Wilt u meer weten over het aanvragen van een schoolactie of een financiële bijdrage? Stuur dan een e-mail naar groenblauweschoolpleinen@alphenaandenrijn.nl of bel met 14 0172.

Download de brochure (pdf, 528 kB) »