Nieuwe retailvisie Alphen aan den Rijn

Met de nieuwe retailvisie zorgen we ervoor dat onze gemeente aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en verblijven. Goede winkelgebieden en een goede retailvisie helpen ons hierbij. De gemeente stelt de nieuwe retailvisie op samen met ondernemers en een adviesbureau.

Waar gaat de retailvisie over

De retailvisie gaat over meer dan alleen winkels. Het gaat over restaurants en ondernemingen waar een dienst wordt verleend, zoals bijvoorbeeld een kapper. Een bredere visie geeft ons een betere basis om nieuwe plannen te beoordelen. Ook onderwerpen die nu niet in de huidige detailhandelsvisie staan, voegen we toe.

Uiteindelijk gaat de retailvisie in op de verschillende type winkelgebieden, supermarkten, grootschalige detailhandel en horeca. Dit zorgt voor duidelijkheid naar onze ondernemers over de toekomst en waar bijvoorbeeld nieuwe plannen wel of niet uitgevoerd kunnen worden. 

Sinds januari 2023 werken we aan de retailvisie. Dat doen we door:

 • Een ronde te maken langs de verschillende winkelgebieden
 • Een analyse te maken van bestaande data
 • In gesprek te gaan met winkeliers

Planning

 • Januari 2023: startoverleg en kijken naar huidige situatie
 • Februari 2023: data analyse, trends en ontwikkelingen, opzet communicatieplan
 • Maart 2023: overleg met ondernemers om samen een conceptvisie te maken
 • April 2023: conceptvisie verder ontwikkelen
 • Mei2023: sessie met college en overleg met ondernemers
 • Juli tot en met augustus 2023: definitieve analyse
 • Augustus tot en met september 2023: gesprekken met ondernemers over de conceptvisie
 • Oktober 2023: participatie-avond 
 • November en december 2023: aanleveren collegebesluit 
 • December 2023 en januari 2024: terinzagelegging van de visie
 • December 2023 tot en met maart 2024: Bestuurlijke besluitvorming

Heeft u vragen over de retailvisie? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@alphenaandenrijn.nl.