Groente-, fruit- en tuin (gft)

Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten mag u in uw gft-container of in de ondergrondse restafvalcontainer in de wijk doen. Van dit afval kan compost en groen gas gemaakt worden.

U woont in een flat of andere hoogbouw

Dan gooit u uw gft-afval bij het restafval in de ondergrondse restafvalcontainer.

U heeft een eigen gft-container

  • U ziet op de Afvalkalender wanneer uw gft-container wordt geleegd.
  • Zet de container moet vóór 7.30 uur aan de straat.
  • De deksel van de container moet dicht zijn en de wielen staan naar de straat.
  • De container weegt niet meer dan 70 kg.
  • Afval dat naast de container staat, wordt niet meegenomen.

Wel of geen groente-, fruit- of tuinafval?

Check de Afvalscheidingswijzer (MilieuCentraal).