Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

U betaalt onroerende-zaakbelastingen (OZB) als u een woning of bedrijf in eigendom heeft of als u een bedrijf gebruikt.

Bijzonderheden

  • OZB kent 3 tarieven. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. Voor 2022 geldt:
    • eigenaar woning 0,0893% van de WOZ-waarde
    • eigenaar bedrijf 0,2238% van de WOZ-waarde
    • gebruiker bedrijf 0,1925% van de WOZ-waarde
  • als uw woning of bedrijf nog in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde vastgesteld. De waarde wordt dan bepaald naar de toestand van het pand op 1 januari van het jaar. De waarde bedraagt minimaal de waarde van de grond. U betaalt hierover dus ook OZB
  • voor sommige onroerende zaken of onderdelen betaalt u geen belasting omdat de waarde is vrijgesteld. Het gaat om bijzondere objecten zoals landbouwgronden, glastuinbouwkassen, natuurterreinen of openbare wegen

Aanvraag

U logt in met de DigiD van de persoon die de aanslag ontvangt.

OZB bekijken »