Leerplicht

Wat is leerplicht? Voor wie geldt leerplicht en wat gebeurt er als je je er niet aan houdt?