Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school, dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer (met de taxi). Er zijn voorwaarden aan verbonden.

Let op: wilt u er zeker van zijn dat u leerlingenvervoer geregeld heeft voor de start van het schooljaar 2024 – 2025? Zorg dan dat uw aanvraag voor 31 mei 2024 bij ons binnen is.

Voor wie

Leerlingenvervoer is bedoeld voor:

 • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
 • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
 • gehandicapte leerlingen in het gewone basis- en voorgezet onderwijs
 • leerlingen die naar een basisschool gaan met een bijzonder richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor moeten reizen

Wij kijken welke vorm van vervoer het meest geschikt is. Dit kan vervoer zijn per (rolstoel)taxi, met het openbaar vervoer, met eigen vervoer of fiets. Vanaf 12 jaar wordt gekeken of het mogelijk is dat de leerling zelf met het openbaar vervoer gaat of dat de ouder of begeleider naar school brengt. Als laatste mogelijkheid kan uw kind met aangepast groepsvervoer (taxibusje) naar school.

Verschillende vormen van vervoer 

Wij kijken welke vorm van vervoer het meest geschikt is voor uw kind. Dit kan het openbaar vervoer, eigen vervoer of de fiets zijn. Als laatste mogelijkheid kan uw kind met aangepast groepsvervoer (taxibusje) naar school. Vanaf 12 jaar bekijken we jaarlijks of onderstaande manieren van vervoer mogelijk zijn: 

 • zelfstandig of onder begeleiding fietsen: u kunt contact opnemen over een tegemoetkoming voor de aanschaf van een elektrische fiets. Deze maatwerkvoorziening is eenmalig voor de gehele schooltijd en komt in de plaats van de fietsvergoeding. 
 • vervoer met eigen auto
 • zelfstandig of onder begeleiding reizen met het openbaar vervoer (OV): als voorbereiding op reizen met het OV is het mogelijk via de gemeente een traject te volgen.

Vraag ons gerust om meer informatie hierover. 

Zijn deze mogelijkheden (nog) niet haalbaar? Dan moet u dit bewijzen met een verklaring. Dit mag een verklaring zijn van: 

 • een orthopedagoog bij ontwikkelings-, opvoedings- gedragsproblemen 
 • een medisch specialist bij een lichamelijke handicap 

In deze verklaring staat of uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of het OV kan reizen. Met begeleiding bedoelen we de ouders, iemand uit uw netwerk of een vrijwilliger. Als uw kind dit niet kan: 

 • een omschrijving waarom dit niet mogelijk is. Als uw kind bijvoorbeeld autisme heeft, moet in de verklaring staan door welke gevolgen van autisme het kind niet zelfstandig of onder begeleiding kan reizen. 
 • wat eraan gedaan wordt om dit uiteindelijk wellicht wel mogelijk te maken en hoelang dit zal duren.

 • De reisafstand (enkele reis) van huisadres naar school is meer dan 6 kilometer ( kortste route op de ANWB-routeplanner)
 • Het gaat om de meest geschikte school bij u in de buurt
 • De vergoeding geldt voor de dagen dat het kind naar school gaat
 • Het vervoer geldt voor schooltijden die vermeld staan in de schoolgids

Gaat uw kind naar een basisschool met een bijzondere richting? Dit is een school op basis van geloof of levensovertuiging. En heeft u een gezamenlijk inkomen hoger dan € 29.700 per jaar? U betaalt dan een eigen bijdrage voor het vervoer. 

Leerlingenvervoer is niet bedoeld voor leerlingen met een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been of arm), bij inburgeringsscholen of voor leerlingen in het (regulier) voortgezet onderwijs.

Vraag leerlingenvervoer aan via het digitale formulier. Vermeld op uw aanvraag:

 • IBAN-rekeningnummer waarop uitbetaald mag worden
 • gegevens leerling en relatie tot leerling
 • het gewenste type vervoersvoorziening
 • de gewenste ingangsdatum
 • de start- en eindtijd schooltijden
 • gegevens van de school
 • gezinssamenstelling
 • of het kind wel of niet zelfstandig kan reizen (met toelichting)
 • gegevens 2e adres (indien van toepassing)

Stuur de volgende bijlage(n) mee:

 • een inkomensverklaring van beide ouders (indien van toepassing). Deze kunt u downloaden via de Belastingdienst of opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543. 
 • een kopie van de bankpas met het rekeningnummer waarop u de declaraties wilt laten uitbetalen. Dit hoeft alleen bij een reiskostenvergoeding. 
 • een verklaring van een orthopedagoog of medisch specialist. Dit hoeft alleen als uw kind 12 jaar of ouder is en u aangepast vervoer aanvraagt. 

Zonder deze bijlage(n) kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. 

Bent u particulier? Log in met DigiD. Doet u een aanvraag namens een bedrijf? Log in via eHerkenning.

Leerlingenvervoer aanvragen »

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl of bel naar 14 0172 (kies voor optie 1).