Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaren van de gemeente houden in de gaten of kinderen wel naar school gaan. Als kinderen geen onderwijs krijgen, komen we in actie. We proberen schoolverzuim tegen te gaan. Ons doel is altijd dat kinderen het onderwijs kunnen gaan volgen dat bij ze past. We denken daarbij graag met u mee. We werken hiervoor samen met scholen, (jeugd)hulpverlening en andere organisaties. 

Als u de leerplichtambtenaar wilt spreken

Aan elke school is een leerplichtambtenaar verbonden. Heeft u een vraag over leerplicht, vrijstelling of scholing? En wilt u hiervoor een leerplichtambtenaar spreken? Stuur dan een e-mail of bel naar 14 0172 (kies voor optie1).

Vermeld in uw e-mail:

  • de naam en geboortedatum van het kind
  • de naam en locatie van de school waar het kind staat ingeschreven
  • uw naam en de relatie tot het kind
  • het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
  • een korte toelichting waarover u de leerplichtconsulent wilt spreken