Green Deal

Door een Green Deal krijgen verduurzamingsprojecten, die om wat voor reden dan ook vastlopen, een extra zetje. Gemeente Alphen aan den Rijn stimuleert hiermee inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om duurzame plannen uit te voeren. Er is een fonds van van 1 miljoen euro beschikbaar. Een lening vanuit het fonds maakt het makkelijker om deze projecten alsnog uit te kunnen voeren.

  • Het initiatief moet een een bijdrage leveren aan energiebesparing, duurzame energie opwekking en/of CO2-reductie en/of verduurzaming van water, grondstoffen, mobiliteit, voedsel, natuur en landschap in Alphen aan den Rijn.
  • Er is betrokkenheid van en met de inwoners van Alphen aan den Rijn.
  • Promotie (bewustwording) van duurzaamheid.
  • Zichtbaarheid project als geheel.
  • Samenwerking van verschillende partijen.
  • Opgedane kennis moet kunnen worden gedeeld.
  • Innovatief.
  • Bijdrage aan lokale economie.
  • Bijdrage aan lokale werkgelegenheid.
  • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een Green Deal hoeft niet altijd samen te gaan met een lening. De gemeente kan ook op andere manieren een duurzaam initiatief faciliteren, bijvoorbeeld door ruimtelijke inpassing van projecten mogelijk te maken.

Voor de aanvraag van een Green Deal stuurt u het volgende op:

Stuur het formulier op naar: Gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling Ruimte, postbus 13, 2400 AA, Alphen aan den Rijn.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.