Wijkboa's

Wijkboa's hebben een belangrijke rol bij de handhaving van de leefbaarheid en het aanpakken van “kleine ergernissen” in uw buurt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • overlast van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme
  • vermoeden van dierenmishandeling
  • de aanpak van foutgeparkeerde auto’s
  • hulp bij evenementen.

Ook zorgen zij ervoor dat regels van de gemeente worden nageleefd. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot en overlast teruggebracht.

Bijzondere bevoegdheden

De taken van de wijkboa is niet gelijk aan die van de politie. Zij werken wel nauw samen en treden als het nodig is gelijktijdig op. Een wijkboa heeft 'bijzondere bevoegdheden', zoals opsporingsbevoegdheid, boetes uitschrijven, verdachten aanhouden en identiteitscontrole.

De wijkboa's zijn ingedeeld over verschillende wijken:

  • Aarlanderveen, Boskoop, Zwammerdam
  • Alphen-Centrum
  • Alphen-Hoorn, Kerk en Zanen en Rietveld (Alphen-West)
  • Alphen-Ridderveld
  • Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn

Privacy en persoonsgegevens

Zie Privacy en registratie van uw persoonsgegevens door boa’s.

Vraag aan een wijkboa?

Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.