Privacyverklaring registratie persoonsgegevens door boa’s

Bij de gemeente Alphen aan den Rijn werken buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) bij bijvoorbeeld Openbare Ruimte en Leerplicht. Deze boa's verzamelen strafrechtelijke gegevens. Omdat wij hun werkgever zijn, zijn we ook verantwoordelijk voor de verwerkingen van deze strafrechtelijke gegevens. Deze verwerkingen vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg). Hierbij registreren en verwerken wij de volgende informatie: 

 • NAW-gegevens (zoals naam, adres en woonplaats)
 • burgerservicenummer
 • geboortedatum
 • kentekens
 • informatie over strafbare feiten
 • rol betrokkene (verdachte, slachtoffer, getuige of benadeelde)

Wij mogen deze gegevens verzamelen, omdat ze nodig zijn voor het opsporen van strafbare feiten. 

Bewaartermijn gegevens

We bewaren de gegevens 10 jaar en mogen deze delen met: 

 • politie
 • Openbaar Ministerie
 • burgemeester
 • Bureau HALT
 • Raad voor de Kinderbescherming

Gegevens inzien

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. In bepaalde gevallen heeft u recht op rectificatie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. 

Camera's

De gemeente heeft boa’s uitgerust met bodycams (camera’s). Bodycams zorgen ervoor dat boa’s veilig hun werk kunnen doen. Het gebruik van bodycams werkt de-escalerend en preventief (voorkoming). Er worden alleen opnamen gemaakt in geval van agressie of escalatie (iets loopt uit de hand). Als er sprake is van agressie richting een boa dan kunnen we de beelden aan de politie doorgeven. Bijvoorbeeld om een aangifte te ondersteunen. Ook kunnen de beelden gebruikt worden voor het behandelen van klachten of voor het behandelen van inzageverzoeken.

Bewaartermijn beelden

Als we opnamen maken, dan bewaren we die 28 dagen. Het kan voorkomen dat we beelden langer moeten bewaren. Bijvoorbeeld voor het behandelen van een aangifte, klacht of verzoek om iets in te zien. Als dat is afgerond verwijderen we de beelden.

Persoonsgegevens

Als we opnamen (beeld en geluid) maken dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • spraak en stemgeluid
 • gedrag
 • bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld als religie of gezondheidsinformatie blijkt uit uiterlijke kenmerken of uitingen van de betrokken persoon)

Bescherming van uw privacy

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. We voldoen bij de verwerking van persoonsgegevens aan de voorwaarden die de AVG, Wpg en het gemeentelijk beleid stelt op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Camerabeelden worden niet gebruikt voor het opsporen van strafbare feiten. Voor het inzetten van bodycams geldt de AVG.

Meer informatie