Alcoholvergunning

U heeft een alcoholvergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. De vergunning is verplicht voor:

 • horeca en slijterij
 • vereniging en stichting
 • wijziging van ondernemersvorm

Heeft u een horecagelegenheid, dan heeft u naast de alcoholvergunning ook een exploitatievergunning nodig. Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob.

Voorwaarden

 • De inrichting van een horeca- of slijtersbedrijf voldoet aan de eisen (o.a. met betrekking tot oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte)
 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud zijn en van onbesproken gedrag zijn
 • Voor het verstrekken van alcohol geldt de leeftijdsgrens 18 jaar
 • In (sport)kantines moeten huisregels zijn opgesteld
 • Als vereniging of stichting beschikt u over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften
 • Barvrijwilligers in (sport)kantines moeten een instructiecursus hebben gevolgd

Kosten

€ 441,90. De kosten zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Bijzonderheden

Levensmiddelenbedrijven en cafetaria's mogen zonder alcoholvergunning zwakalcoholhoudende drank (bijvoorbeeld bier of wijn) verkopen. De alcoholische drank mag niet ter plaatse worden gedronken.

Aanvraag

Schriftelijk via formulier A (horeca en slijterij) of formulier B (vereniging & stichting)

Stuur voor horeca & slijterij volgende informatie mee:

 • verklaring leidinggevende
 • Bibob-vragenlijst (alleen voor horeca)
 • kopie diploma Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • kopie geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden (geen rijbewijs)
 • bouwkundige tekening inrichtingseisen (vermelding van maten 1:100)
 • koop- of huurovereenkomst
 • kopie van arbeidsovereenkomst(en)

Stuur voor vereniging & stichting de volgende informatie mee:

 • (bar)reglement waarin zijn opgenomen:
  • de kwalificatienormen
  • de openingsdagen en -tijdstippen (schenktijden aangeven)
  • de wijze waarop wordt toegezien op de naleving van de regels
 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • kopie diploma Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne van tenminste twee leden
 • uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • bouwkundige tekening inrichtingseisen (vermelding van maten 1:100)

U ontvangt binnen 8 weken een reactie.

Meer informatie over de Alcoholwet (Overheid.nl)