Ventvergunning

U heeft geen vergunning nodig als u aan de deur wilt verkopen of uw diensten wilt aanbieden (venten). Wel moet u zich aan de volgende regels houden:

  • U mag venten tussen 08:00 en 20:00 uur.
  • Op zondag is het verboden te venten.
  • Het is verboden te venten als hierdoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Soms kan er ontheffing worden verleend. Bel hiervoor met de gemeente via 14 0172.