Ontheffing brede en zware voertuigen

U wilt met uitzonderlijk vervoer of exceptioneel transport of een landbouwvoertuig op de openbare weg in de gemeente rijden. Van exceptioneel transport is sprake als het voertuig groter, of zwaarder is dan de wettelijke bepalingen. U heeft hiervoor een ontheffing nodig. Deze vraagt u aan bij de RDW.

Wilt u in de gemeente met een breed en of zwaar voertuig rijden op wegen waar een breedte- of aslastbeperking geldt, vraag dan uw ontheffing aan bij de gemeente.

Voorwaarden

 • U vraagt de ontheffing 3 weken van tevoren aan.
 • De ontheffing geldt alleen voor de aangevraagde periode en wegen en is maximaal 1 jaar geldig.
 • De ontheffing is zichtbaar aanwezig in het voertuig.
 • De ontheffing geldt voor een maximale breedte van 3,50 meter en een maximale aslast van 8 ton incl. de lading.
 • U mag het overige verkeer niet hinderen of in gevaar brengen.

Kosten

U betaalt voor het in behandeling nemen van de aanvraag:

 • € 35,30
 • € 48,55 extra als u de ontheffing binnen 3 weken nodig heeft.

Bijzonderheden

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

 • organisatie- en contactgegevens
 • reden van de aanvraag
 • type voertuig en kenteken, breedte, gewicht en aantal assen
 • voor welke wegen of straten
 • datum periode

Bent u particulier? Log in met DigiD. Doet u een aanvraag namens een bedrijf? Log in via eHerkenning.

Ontheffing aanvragen »