Stroken gemeentegrond

In de gemeente zijn stukjes openbare groen met verschillende functies, zij geven een groene aanblik in de wijken en dienen als buffer bij hevige regenval. Ook zijn er stroken gemeentegrond (snippergroen) die geen functie in het openbaar gebied hebben. Sommige van deze strookje grond kunt u kopen. 

Niet elke groenstrook is geschikt voor verkoop. In sommige gevallen gaat het om behoud van openbare voorzieningen, liggen er kabels en leidingen, is het onderdeel van (toekomstige) verkeerstechnische verbinding of ontsluiting of er is sprake van (beeld)bepalend groen.

Grenst uw perceel of tuin aan een groenstook, dan kunt u een aanvraag indienen. De gemeente laat weten of u de grond kunt kopen.

Project Snippergroen

Het project Snippergroen is gestart om alle strookjes gemeentegrond, die bij bewoners in gebruik zijn, in kaart te brengen. Meer informatie leest u op de pagina Project Snippergroen.

 • De groenstrook grenst direct aan de grond bij uw woning.
 • U bent eigenaar van de woning of het perceel.
 • De grond mag gebruikt en ingericht worden als tuin.
 • Bouwen op de gekochte grond is alleen mogelijk als het bestemmingsplan dit toelaat.
 • Bouwwerken op gehuurde grond is meestal niet toegestaan tenzij het vergunningsvrij is.
 • Gebruiksbepalingen worden in de overeenkomst opgenomen bij huren van grond.

Groenstroken die langs meerdere percelen liggen moeten door alle bewoners in het rijtje worden gekocht om een rechte erfgrens te behouden.

De volledige informatie over de uitgiftecriteria en verkoop van snippergroen kunt u nalezen in de nota Snippergroenbeleid 2021 (iBabs).

 • € 175 per m2 kosten koper (voor oppervlakte tot 150 m2)
 • € 125 per m2 kosten koper (voor oppervlakte tussen 150 en 250 m2)

Voor percelen groter dan 250 m² wordt de grondprijs vastgesteld door een taxatie. De kosten hiervan zijn voor de koper.

Kosten koper bestaan uit overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten.

Vermeld op uw aanvraag:

 • Of u de eigenaar of huurder bent van het aangrenzende perceel.
 • Een inschatting van de oppervlakte van de grond.
 • Reden waarvoor u de grond wilt gebruiken en hoe u het wilt inrichten.

Stuur deze bijlage(n) mee:

 • Een tekening en/of foto's waarop duidelijk staat aangegeven waar het stukje snippergroen zich bevindt.

Bent u particulier? Log in met DigiD. Doet u een aanvraag namens een bedrijf? Log in via eHerkenning.

Gemeentegrond kopen »

U ontvangt binnen 8 weken een reactie.