Adresonderzoek

Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven of ontvangt u post voor iemand die niet (meer) op uw adres woont. U kunt de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. De gemeente kijkt dan in de basisregistratie personen (BRP) of de persoon op uw adres staat ingeschreven. Is dit het geval, dan onderzoekt de gemeente waar deze persoon echt woont.  

Na het afronden van het onderzoek zijn er 2 mogelijkheden:

  • De persoon geeft zelf zijn verhuizing door en wordt op dat adres ingeschreven.
  • Het is niet duidelijk waar de persoon woont en wordt uitgeschreven van uw adres. De gemeente past de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) aan.

Het duurt 6 tot 8 weken voordat het onderzoek is afgerond.

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

De gemeente kan geen onderzoek doen als u post ontvangt van niet-overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld geadresseerde reclamepost.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • het adres waar de aanvraag adresonderzoek over gaat
  • of u bewoner, eigenaar of verhuurder bent
  • voor- en achternaam en geboortedatum van de persoon die op uw adres staat ingeschreven (indien bekend).
  • gegevens van de persoon waar dit adresonderzoek betrekking op heeft (indien bekend)
  • eventueel aanvullende informatie over de persoon zoals nieuw adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens familie, vrienden, werkgever

Adresonderzoek aanvragen »

Wilt u het liever aan de balie in het gemeentehuis regelen? Maak dan een afspraak.

Vermoedt u dat er te veel mensen in een huis wonen of dat er criminele activiteiten plaatsvinden, dan kunt u woonfraude melden.