Woonfraude melden

De gemeente krijgt soms signalen die wijzen op woonfraude. De signalen komen van de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of de politie. Voorbeelden zijn:

  • te veel bewoners en (brand-)onveilige situaties
  • illegale kamerverhuur in een gewone woning
  • hennepteelt, drugshandel, prostitutie of ander gebruik van de woning voor criminele doelen
  • post die de afzender retour krijgt
  • het niet in- of uitschrijven op een woonadres in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente (registratie van bewoners komt niet overeen met de bewoners die er ook echt wonen)

Vermoedt u woonfraude, dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Woonfraude melden »

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet (meer) woont, dan kan de gemeente voor u een adresonderzoek starten.