Woonkostentoeslag

Is uw inkomen plotseling gedaald en kunt u hierdoor uw huur of hypotheek niet meer betalen? Dan kunt u misschien woonkostentoeslag krijgen. Dit is een tijdelijke bijdrage in de woonkosten.  

De hoogte van de toeslag hangt af van hoe hoog uw huur of hypotheekrente is. Ook houden wij rekening met de hoogte van uw inkomen en vermogen. U kunt maximaal 12 maanden woonkostentoeslag krijgen. 

Huurtoeslag of woonkostentoeslag

Is uw huur te hoog geworden? Kijk dan of u huurtoeslag bij de Belastingdienst kunt aanvragen. Krijgt u geen (volledige) huurtoeslag omdat uw huur te hoog is of omdat uw inkomen eerder hoger was? Dan kunt u misschien wel woonkostentoeslag via de gemeente krijgen. Woonkostentoeslag is een soort Bijzondere bijstand.

Voorwaarden

  • U woont in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem of Nieuwkoop. 
  • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning. 
  • U bent 18 jaar of ouder.  
  • U huurt of bent eigenaar van een zelfstandige woonruimte.  
  • U krijgt geen (volledige) huurtoeslag via de Belastingdienst.  
  • Uw inkomen is onverwacht en buiten uw schuld om lager geworden. Bijvoorbeeld door een scheiding of het verlies van een baan.  
  • U heeft te weinig inkomen of eigen vermogen om de kosten te betalen.  
  • U kunt laten zien dat u al heeft geprobeerd iets anders te regelen om de huur of hypotheek te kunnen betalen.  
  • Is uw inkomen boven de bijstandsnorm? Dan moet u dit bedrag gebruiken om zelf de woonkosten te betalen. 
  • U bent verplicht een goedkopere woonruimte te zoeken. De woonkostentoeslag zorgt ervoor dat u tijd heeft om ondertussen een andere woning te vinden.

Aanvraag

Heeft u een vraag over woonkostentoeslag of wilt u deze aanvragen? Belt u dan met 14 0172. Of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. Een medewerker van het Serviceplein helpt u verder. 

U ontvangt van ons een aanvraagformulier. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 8 weken een brief met het besluit.  

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken.