Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften onderzoekt een bezwaar en adviseert de gemeente daarover.

Wat doet de Commissie bezwaarschriften

Bent u het niet eens met een genomen besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat u geen omgevingsvergunning krijgt. Of omdat u het niet eens bent met een genomen verkeersbesluit. U maakt bezwaar bij de gemeente en de gemeente doet uitspraak over uw bezwaar.

De Commissie bezwaarschriften geeft de gemeente advies over het bezwaar. Deze Commissie adviseert over bijna alle onderwerpen. De leden van de commissie werken zelf niet bij de gemeente en zijn dus onafhankelijk. De Commissie onderzoekt het bezwaar. Tijdens een hoorzitting verzamelt de Commissie informatie om een goed advies aan de gemeente uit te brengen. U kunt dan uitleggen waarom u bezwaar maakt. De hoorzittingen zijn meestal openbaar. Wel mag de Commissie beslissen tot behandeling achter gesloten deuren, bijvoorbeeld omdat er medische informatie over een betrokkene aan de orde is.

Hierna brengt de Commissie een advies uit aan de gemeente. In het advies staat hoe de gemeente op het bezwaar kan beslissen. Het advies van de Commissie is niet bindend, dus de gemeente is niet verplicht zich aan dit advies te houden. 

De commissie geeft geen advies over de volgende onderwerpen: 

 • WOZ-beschikkingen
 • gemeentelijke belastingen en heffingen
 • uitkeringen en de participatiewet
 • de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) 

Wie zit er in de Commissie bezwaarschriften 

De Commissie bezwaarschriften bestaat op dit moment uit 1 voorzitter en 7 leden: 

 • de heer drs. L.J. Heijlman, voorzitter en lid
 • de heer mr. H.M.F.F. Verbeet, plaatsvervangend voorzitter en lid
 • de heer J.A.J. Verheijen, plaatsvervangend voorzitter en lid
 • mevrouw mr. Y.E. Staal, lid
 • mevrouw mr. R. van Ommen, lid
 • mevrouw mr. K.M. van Dijk-Opstal, lid
 • de heer mr. F. Schoonbrood, lid
 • mevrouw mr. P.L. Cheung, lid 
 • de heer mr. M.M. Arts, secretaris 
 • de heer mr. M.P.J. Bunnik, secretaris
 • de heer bc. P.M. Lenssinck, secretaris

Vragen

Heeft u vragen over deze commissie? Neem dan contact op met het secretariaat. Bel 0172 – 46 59 83 of stuur een e-mail