BVO Rijn en Braassem

Gemeenschappelijke informatievoorziening Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben hun krachten gebundeld op het gebied van Informatisering en Automatisering (I&A) in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem. Een logische stap, omdat beide gemeenten ook al intensief samenwerken in het sociale domein en belastingen en de daaraan gerelateerde ICT-onderwerpen.

Een gemeenschappelijke informatievoorziening versterkt deze samenwerking. Uitgangspunt voor de samenwerking is standaardisatie van de I&A dienstverlening, inclusief de bijbehorende standaardinrichting van de gemeentelijke werkprocessen en het daarbij passende applicatielandschap.

Voordelen samenwerking voor beide gemeentes

 • Door integratie op procesniveau (zoveel als mogelijk dezelfde applicaties en bijbehorende werkprocessen) wordt de denkkracht uit beide gemeenten gebundeld om slimmer (kwaliteit) en uniform (efficiency) te werken.
 • Integratie tussen beide gemeenten in andere werkvelden wordt hierdoor eenvoudig.
 • De grotere schaal zorgt voor inkoopvoordeel en een betere onderhandelingspositie bij leveranciers.
 • De grotere schaal maakt het ook mogelijk om specialistische I&A expertises (als informatieplanning, security management) volwaardig in te vullen en goed te organiseren en daarmee zal de samenwerking beter in staat zijn de noodzakelijke en ambitieuze digitale overheidsagenda te volgen.
 • Er ontstaat een meer uitdagende werkomgeving voor I&A medewerkers. 
 • Samenwerking noodzaakt een nog verdere professionalisering van de I&A dienstverlening, uitbouw van de regierol en werken met servicelevels.
 • Met de opgedane ervaring ontstaat een basis om in de toekomst I&A diensten aan andere overheidsorganisaties te verlenen.

Algemeen Directeur

De heer H.W. Postmus

Bestuursleden

 • Mevrouw J.W.E. (Liesbeth) Spies, burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn
 • De heer G. (Gert) van den Ham, wethouder gemeente Alphen aan den Rijn (voorzitter)
 • Mevrouw A. (Astrid) Heijstee-Bolt, burgemeester gemeente Kaag en Braassem
 • De heer N.G. (Nick) van Egmond, wethouder gemeente Kaag en Braassem

Contact

Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
KvK nummer: 70186790
BTW nummer: 858181022B01
E: info@rijnenbraassem.nl
T: 0172 - 465 019
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn
Postadres: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Jaarstukken en documenten

Om het werk goed te kunnen doen, stelt de BVO meerdere documenten op:

 • Toelichting op besluit
 • Afschrift controleverklaring
 • Brief aan de Gemeenteraad Alphen aan den Rijn
 • Definitieve Jaarstukken 2022. Dit is het jaarverslag dat informatie geeft over de resultaten die behaald zijn op bepaalde thema's.
 • Kadernota 2024. Hierin worden de kaders vastgesteld voor de begroting. Het bestuur van de BVO bepaalt jaarlijks op hoofdlijnen wat de koers de komende jaren is en wat dit, in grote lijnen, gaat kosten.

U vindt deze documenten terug in iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).