Participatie en de omgevingswet

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan heeft u niet alleen met de gemeente maar ook met andere belanghebbenden te maken. Denk aan buurtbewoners, bedrijven of gebruikers van het gebouw of de ruimte eromheen. Door uw omgeving op tijd bij uw plan te betrekken, komen alle belangen, meningen, kennis en ideeën op tafel. Dit noemen we participatie. De Omgevingswet onderstreept het belang ervan.

Participatie vergroot de kans op steun voor uw plan. U beoordeelt zelf of het nodig is om anderen bij uw plan te betrekken en bent daar ook zelf voor verantwoordelijk. Participatie hoeft niet altijd groot en uitgebreid te zijn. Soms hoeft u alleen maar uw buren te informeren. Maar het kan ook wenselijk zijn dat belanghebbenden meedenken, meewerken of zelfs meebepalen.

Doet u een aanvraag voor een omgevingsvergunning? Dan is het soms verplicht om uw omgeving bij uw plan te betrekken. Dat is het geval als:

  • uw plan niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan (‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’) en
  • de activiteit voorkomt op deze lijst. Kijk in de 2e kolom.

Hoeveel participatie nodig is, hangt af van uw plan en hoeveel mensen er iets van merken. Meestal geldt: hoe groter uw plan, hoe belangrijker het is om uw omgeving op tijd te betrekken. 

U kunt de participatiescan starten via onze website.

Bekijk ook deze video (Youtube, 1 minuut 56) over participatie en de nieuwe omgevingswet.